News‎ > ‎Overseas‎ > ‎

2011-02-11 陳琪 visiting Vancouver

posted Feb 14, 2011, 9:07 AM by Web Master   [ updated Feb 20, 2011, 8:16 AM ]
陳琪 visiting Vancouver
Friday, February 11, 2011
列治文 順峰酒家

出席者:陳琪、周美亮、黃國強、陳堅倫、曹國成
是夜因有其他聚會,我在十時多才趕到,與陳琪匆匆一聚,坐談約一刻鐘便散會;只知道曹國成請客,而是次聯絡人陳堅倫則投訴某「大隻劉」以「同佢唔係咁熟喎」而沒有出席!

周美亮


Comments